Življenska doba in zanesljivost dvigala je odvisna od zanesljivosti in kvalitete vzdrževanja. Dvigalo je tako dobro, kot je dober in strokoven njegov serviser, zato vam ponujamo kvalitetne in ažurne storitve. Že sam zakon predpisuje, da morajo biti dvigala redno mesečno servisirana, kar zagotavlja, da so naše stranke varne.

Stroške popravil in obnove dvigal je dolgoročno mogoče zmanjšati le z rednimi pregledi, servisi in rednim vzdrževanjem. Hkrati se poveča tudi varnost in podaljša življenjska doba dvigal.

Svojim strankam vsak dan v letu zagotavljamo 24-urni servis in intervencijo, za kar poskrbi izkušena servisna ekipa.

24-urni servis in intervecije
041 631 401 in info@duolift.si
24 urno dežurstvo in servis dvigal

Redno servisiranje dvigal obsega pregled dvigal, kontrolo njihovega delovanja po navodilu proizvajalca ter odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti, zlasti pa:

 • preverjanje pravilnega delovanja vseh varnostnih naprav, predvsem delovanja varnostnih naprav zavore pogonskega stroja, lovilne naprave, omejilnika hitrosti, mejnega stikala, blažilnika, jaškovnih vrat in naprave za njihovo zaklepanje;
 • preverjanje nosilnih vrvi ali verig ter njihove povezave s kabino ali protiutežjo;
 • preverjanje vleke, ki je izvedena s trenjem;
 • preverjanje izolacije vseh tokokrogov in njihovih povezav z ozemljitvijo;
 • preverjanje priključkov na strelovodno instalacijo;
 • preverjanje brezhibnosti pogonskih naprav in krmilja dvigala;
 • preverjanje brezhibnosti delovanja dvigala pri vožnji od postaje do
 • postaje v obeh smereh in pri pristajanju;
 • preverjanje zasilnih izhodov;
 • čiščenje in mazanje delov dvigala z oljem;
 • preverjanje dvosmerne komunikacije z dežurnim klicnim centrom in kabino dvigala.